Зміни до Інструкцій щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, про порядок установлення нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів та інші

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2021м. КиївN 501

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2021 р. за N 1213/36835

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до підпункту 85 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 614, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 травня 1999 року N 116 “Про затвердження Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 1999 року за N 518/3811 (із змінами), слова та цифри “, Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року N 780,” виключити.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.

3. Управлінню охорони біорізноманіття (Володимир ДОМАШЛІНЕЦЬ) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

МіністрРоман АБРАМОВСЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державної
екологічної інспекції України
Андрій МАЛЬОВАНИЙ
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України
Юрій БОЛОХОВЕЦЬ
Т. в. о. Голови Державного
агентства меліорації та рибного
господарства України
Андрій ЗАБУГА
Президент Національної
академії наук України
академік НАН України
Анатолій Загородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
23 липня 2021 року N 501

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів

1. В Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 травня 1999 року N 116, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 30 липня 1999 року за N 518/3811 (із змінами):

1) абзац четвертий пункту 1.2. глави 1 викласти в такій редакції:

“Порядок установлення лімітів використання диких тварин, які перебувають у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, встановлюється Інструкцією про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 січня 2008 року N 27, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за N 117/14808 (у редакції наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 06 серпня 2020 року N 15).”;

2) у пункті 3.5 глави 3 слова “Міністра екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністра захисту довкілля та природних ресурсів”;

3) у тексті Інструкції слово “Мінприроди” замінити словом “Міндовкілля”;

4) у додатку 3 до Інструкції:

слова “Міністра екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністра захисту довкілля та природних ресурсів”.

2. В Інструкції про порядок установлення нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затвердженій наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12 лютого 2002 року N 61, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2002 року за N 202/6490 (із змінами), слово “Мінприроди” замінити словом “Міндовкілля”.

3. У пункті 5 Правил використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 вересня 2011 року N 337, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2011 року за N 1180/19918, слова “Мінприроди України” замінити словом “Міндовкілля”.

4. У Порядку державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09 жовтня 2012 року N 486, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2012 року за N 2031/22343, слова “Мінприроди України” замінити словом “Міндовкілля”.

 

Начальник відділу охорони
тваринного світу Управління
охорони біорізноманіття
Володимир ДОМАШЛІНЕЦЬ

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36835.html