Цифрова трансформація сьогодні і завтра

Як новітні технології можуть поліпшити лісокористування.

У рамках фінансованої Єврокомісією програми Горизонт 2020 діє проєкт TECH4EFFECT, який націлений на розширення доступу до лісових ресурсів шляхом управління лісами на основі даних і знань, поліпшення лісокористування за рахунок нових машин і технологій і використання можливостей триваючої цифрової революції.

Лісозаготівлі й лісоуправління: на порозі цифрових змін

На думку фахівців із Норвезького інституту біоекономічних досліджень (NIBIO), в найближчому майбутньому більшість секторів економіки при створенні продукції з додатковою вартістю в країнах Європи і, загалом, в усьому світі, приділятимуть увагу екологічнішим продуктам і послугам, які сприяють поліпшенню або позитивному впливу клімату і навколишнього середовища на викиди вуглецю. Реалізація принципів «зеленої» європейської економіки значною мірою залежить від збільшення мобілізації деревини, що, в свою чергу, створюватиме гостру потребу у вдосконалених підходах і знаннях для підтримки сталого лісокористування.

Сьогодні ліси Європи забезпечують широкий спектр екосистемних послуг, які повинні бути збережені і для майбутніх поколінь. Не секрет, що саме лісозаготівлі є найбільш витратною і паливоємною частиною лісокористування і можуть завдати шкоди наданню цілого ряду зазначених послуг. Саме тому лісозаготівлі, які також є частиною управління лісами, привертають найбільшу увагу громадськості в країнах ЄС, навколо них постійно ведуться дискусії та суперечки. З точки зору сталого лісокористування, лісозаготівлі є надзвичайно важливими, оскільки навіть відносно невеликі поліпшення в управлінні лісозаготівельними операціями можуть привести до суттєвого підвищення ефективності витрат, роботи, палива і збереження навколишнього середовища.

Слід зазначити, що підвищення ефективності лісозаготівель за останні 50 років значною мірою було обумовлено технічними досягненнями, такими, наприклад, як: перехід від ручних і бензопил до сучасних, повністю механізованих систем рубання. Як вважають фахівці проєкту TECH4EFFECT, сучасні технології і методи досягли такого рівня, коли можна з великою упевненістю стверджувати, що потенціал підвищення ефективності в рамках нинішніх лісових концепцій наблизився до точки насичення. Тому у TECH4EFFECT припускають, що наступний стрибок ефективності в лісовому секторі буде забезпечений за рахунок цифровізації і управління, заснованого на даних і знаннях, у поєднанні з поступовими технічними поліпшеннями.

Зменшення негативного впливу та повітряний моніторинг

Сьогодні екологічні показники все частіше стають невід’ємною частиною при оцінці ефективності роботи лісових машин і операцій. Хоча великі й важкі лісові машини свого часу привели до значного підвищення ефективності виробництва, з іншого боку, вони також можуть завдавати шкоди лісовим ґрунтам і впливати на стійкість лісів у довгостроковій перспективі.

В рамках проєкту TECH4EFFECT було покращено і протестовано деякі з найперспективніших способів лісозаготівлі. Зокрема це стосується харвестерів та форвардерів з тяговою лебідкою для роботи на крутих лісових схилах. Паралельно була проведена оцінка їхнього економічного і екологічного впливу у порівнянні з існуючими системами лісозаготівлі. Використання сучасних тягових лебідок як на крутих схилах, так і на рівнинних ділянках, зменшує пробуксовку коліс важких машин і, відповідно, пошкодження (зрушення) ґрунту та утворення колій при здійсненні лісозаготівельних робіт.

Допомогти у запобіганні шкоди лісам і ґрунтам сьогодні можуть також нові цифрові і технічні рішення. Сьогодні низка проєктів ЄС працює над економічно доцільними способами зменшення наслідків лісозаготівель на довкілля, зокрема, шляхом уникнення шкоди, використовуючи управління знаннями, впровадження відповідних технологій і їх практичної реалізації, а також вдосконалення методів кількісної оцінки та моніторингу пошкодження лісових ділянок.

Широке розповсюдження і зростаюча доступність даних повітряного лазерного сканування дозволило створити загальнонаціональні і разом з тим деталізовані цифрові моделі місцевості у більшості європейських лісів. Наприклад, картографічний додаток Mapping App, розроблений в рамках TECH4EFFECT, дозволяє операторам машин та керівникам лісозаготівельних операцій візуалізувати своє положення і параметри ділянок при плануванні й проведенні лісових робіт, дотримуючись принципів сталого управління лісами. За допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА) здійснюється аналіз стану ділянок на основі фотограмметрії, що забезпечує точне відображення поверхні ґрунту і може бути використаний або для вимірювання конкретної колії, або для загального моніторингу місця лісозаготівлі. Проєкт TECH4EFFECT також широко застосовує фотограмметрію з БПЛА для кількісної оцінки стану лісових ділянок після рубок.

Лісові інновації

Сьогодні у лісовому секторі Європи існує значний інноваційний потенціал завдяки застосуванню цифрових рішень. Цифровізація лісової галузі, зокрема, лісозаготівельних операцій, сприяє підвищенню ефективності її роботи, допомагає покращувати організацію процесів, включаючи і виробництво товарів з деревини, та надання лісових послуг. Сьогодні всі наявні технології, що застосовуються у галузі, генерують величезний обсяг даних, і саме оцифрування здатне перетворити їх у практичну і корисну інформацію.

Одним із прикладів цифрової інновації у лісовому секторі ЄС є створений у рамках TECH4EFFECT портал ефективності SILVISMART. За допомогою спеціальних технологій збираються дані з бортових комп’ютерів про ефективність роботи окремої машини та оператора, а також ключову інформацію про лісову ділянку, на якій вони працюють. Всі ці дані перетворюються на конкретну інформацію, доступну за допомогою простої веб-панелі інструментів. Портал був розроблений для з’єднання різних суб’єктів ланцюга створення вартості та призначений для забезпечення цілісності даних для всіх зацікавлених сторін. Зокрема він може використовуватися для оцінки роботи, звітності тощо. SILVISMART має відкритий інтерфейс прикладного програмування (API), що дозволяє підключатись до існуючих ІТ-систем як власникам лісів, так і підрядникам.

SILVISMART є інновацією, яка направлена, перш за все, на підвищення стійкості лісокористування і має змогу забезпечувати процеси для:

 відстеження обсягів виробництва з плином часу та забезпечення ефективного використання ресурсів при високомеханізованій лісозаготівлі;

 підтримки підрядників при лісозаготівлі у складних умовах (круті схили, гірська місцевість тощо);

 спрощення транспортної логістики за рахунок обміну інформацією про вироблені обсяги всіма з залученими підрядниками;

 відстеження виробничих показників, що дозволить підвищити гнучкість за рахунок здатності реагувати на мінливі умови навколишнього середовища і умови роботи при лісозаготівлях.

Загалом, фахівці TECH4EFFECT вбачають у цифровій трансформації лісового сектору великий потенціал для подальшої підтримки сталого управління лісами в Європі. Цифровізація може вивести галузь на новий рівень завдяки посиленій спів­праці у цьому напрямку зацікавлених у розвитку лісового сектору сторін, зокрема, власників лісів, лісопромислових підприємств та дослідницьких організацій.

Олександр ВИНОГРАДСЬКИЙ,
Газета “Природа і суспільство”