Ставлення суспільства у ЄС до лісового господарства

Європейський інститут лісу провів дослідження.

За останнє десятиліття в різних європейських країнах було проведено кілька досліджень, присвячених сприйняттю і ставленню до лісів та лісового господарства. Останнє дослідження Європейського інституту лісу узагальнило отримані результати на європейському рівні за чотирма тематичними напрямками: послуги лісових екосистем; лісове господарство й управління ним; лісова промисловість і деревина; продукти з деревини.

Більше 43,5% території ЄС займають ліси та інші лісові землі. Ліси мають важливе значення для здоров’я і благополуччя всіх європейців, оскільки є важливим союзником у боротьбі зі зміною клімату та втратою біорізноманіття. Вони функціонують як поглиначі вуглецю і допомагають зменшити наслідки зміни клімату, наприклад, охолоджуючи міста і села, захищаючи від сильних повеней і зменшуючи вплив посухи. Між тим, сьогодні європейські ліси страждають від безлічі різних чинників, включаючи зміни клімату. Однак, не менш важливим є ставлення громадськості та корпорацій – державних і приватних, до збереження лісових екосистем, та розуміння ними поточних та майбутніх проблем лісових господарств країн-членів ЄС.

Згідно з дослідженням «Громадське сприйняття лісового господарства та лісової біоекономіки в Європейському Союзі», проведеного фахівцями Європейського інституту лісу (EFI), в ЄС є достатньо інформаційних джерел, за допомогою яких громадськість та бізнес можуть отримати уявлення про стан лісового господарства, лісової біоекономіки та вплив на них різних чинників. Між тим, хоча сьогодні існує безліч досліджень, присвячених послугам лісових екосистем і діяльності з управління лісовим господарством, є певні прогалини в дослідженнях, що стосуються сприйняття інновацій в галузі біоекономіки та лісової промисловості.

EFI проводив дослідження з чотирьох категорій тем: лісові екосистемні послуги; лісове господарство; лісова промисловість; деревина та продукція з деревини. Опитування проводилося, здебільшого, вибірковим методом.

Одним із головних напрямків було дослідження послуг лісових екосистем, а також лісового господарства, що охоплювало досить багато різних цільових груп. При цьому за мету ставилося з’ясувати важливість лісових екосистемних послуг, системи управління лісовим сектором та відповідальність за їх стан із точки зору споживача. Результати показали, що значну роль у сприйнятті лісу як складної екосистеми та методів управління нею відіграють соціально-демографічні та психографічні характеристики респондентів, незалежно від країни опитування.

Більшість відмінностей були пов’язані з віком, статтю та освітою. Однак, інші змінні, такі, як: залучення до лісового сектору, також зіграли свою роль, тоді як місцезнаходження респондента (місто, село) не мало суттєвого значення. Фахівцями EFI визначався ступінь поінформованості респондентів або знання теми, їх ставлення та особистість цінності. Так, наприклад, жінки виявилися більш поінформовані і надавали важливого значення екологічним, захисним та рекреаційним функціям лісів. Молодші, більш освічені або міські жителі, виявляють більше схвалення використанню немісцевих видів дерев. На противагу, респонденти старшого віку чи чоловіки виявляли більше схвалення заходів щодо боротьби з інвазійними видами. Що стосується управлінської діяльності, то поінформованість у цьому питанні була, у більшості випадків, пов’язана з рівнем освіти або залученням до лісового сектору.

Дослідження показує, що 80% респондентів надають перевагу змішаному лісу (бук-ялиця) і сприймають послуги лісових екосистем як вищі в змішаних типах лісів у порівнянні з монокультурними. Майже 46% опитуваних вважали, що старі й великі дерева частіше зустрічаються саме у змішаних лісах, тому це було однією з причин надання їм переваги. Між тим, деякі респонденти не могли відповісти на окремі питання через відсутність знань предмета опитування. Так, близько 30% не змогли відповісти на питання, що стосувалися врожайності деревини, рентабельності лісозаготівель та мисливського потенціалу тих чи інших лісових угідь.

Майже 80% залучених респондентів погодилися з тим, що лісівники підтримують ліс здоровим і сильним та вносять значний внесок в охорону природи. А 39% опитуваних погодилися з тим, що лісовий покрив збільшується і що в своїй більшості деревина виробляється з екологічно чистих джерел.

Це лише невелика частина висновків дослідження, проведеного EFI, але з нього можливо зробити висновок, що, в цілому, громадськість країн-членів ЄС сприймає ліс та лісові послуги нарівні з іншими секторами економіки та надає їм великого значення. Узагальнюючи свої дослідження з урахуванням регіональної специфіки кожної з країн-членів, фахівці EFI роблять наступні ключові висновки щодо суспільного сприйняття лісового господарства та біоекономіки ЄС:

 громадськість вважає ліси корисними для клімату, сприймає їх як одне з найкращих місць сімейного відпочинку;

 змішані ліси та різноманітність насаджень сприймаються як більш природне середовище;

 економічна роль лісів, зокрема як постачальників сировини та матеріалів для виробництва, що приносять регіональний дохід – центральні аспекти у біоекономіці – не були поставлені на перше місце;

 лісогосподарська діяльність, пов’язана з великими вирубками лісових масивів, посадка екзотичних порід дерев та застосування хімікатів для підвищення продуктивності чи боротьби зі шкідниками сприймаються негативно;

 в цілому більшість респондентів має недостатнє розуміння сучасних процесів у лісовому господарстві та лісопромисловості;

 в цілому деревина та вироби на її основі сприймаються позитивно, однак є упереджене ставлення до нових виробів на основі деревини, що мають вплив на зміни клімату;

 законне виробництво деревини вважається громадськістю важливою частиною інформації про продукт;

 громадяни ЄС підтримують інновації в лісовому секторі, незважаючи на недостатню обізнаність про їх суть;

 на сприйняття проблем лісового господарства та лісової біоекономіки впливають характеристики респондентів такі, як: соціодемографія і психографія (цінності, переконання, ставлення).

У дослідженні підкреслюється, що ліси та їх використання є досить дискусійною темою для ЄС. Загалом, для підтримання лісового господарства та сприяння біоекономіці на основі лісів, фахівці EFI пропонують на майбутнє вирішення наступних питань:

• широко пропагувати для громадськості екологічні переваги лісів та їх специфічні властивості;

 визнати пріоритетним право споживачів на отримання інформації про продукцію (наприклад, походження деревини, її стан тощо);

 повідомляти про технічні, соціальні, економічні та екологічні характеристики існуючих та запланованих інновацій у лісовому господарстві.

Ключовим висновком дослідження EFI є також і теза про те, що внесок лісового сектору в біоекономіку багато в чому залежить від політиків, громадян і споживачів, а також від стану виробничо-збутових ланцюжків, законності походження лісових продуктів і якості та безпечності лісових послуг.

Підготував
Олександр ВИНОГРАДСЬКИЙ,
Газета “Природа і суспільство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *