Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів

Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 липня 2021 р. № 836-р

Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу” оголосити з 29 липня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

        Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 19

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 836-р

УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття посади
першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держлісагентства;

2) виконання обов’язків Голови Держлісагентства у разі його відсутності;

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад — 28 000 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,
ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

7) інформація приймається до 17 години 11 серпня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 17 серпня 2021 р., 9 година.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення переможця (переможців) конкурсу — м. Київ,
вул. В. Липківського, 35.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Рора Аліна Олександрівна (044) 256-00-94, rora@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги 1. Освіта – ступінь вищої освіти — не нижче магістра 2. Досвід роботи – загальний стаж роботи — не менше семи років; – досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері лісового та мисливського господарства — не менше трьох років 3. Володіння
державною мовою – вільне володіння державною мовою 4. Володіння
іноземною мовою – володіння іноземною мовою, яка є однією
з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька) Вимоги до компетентності
ВимогаКомпоненти вимоги
1.Лідерство– вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань; – вміння розвивати професійні компетентності співробітників; – здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату; – вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди; – створення культури відкритості та відповідальності
2.Комунікація та
взаємодія
– вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, розбудовувати партнерські відносини; – здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку; – вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію; – здатність впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи та послідовну комунікацію
3.Розуміння сфери державної політики– розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політики; – бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері; – бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері; – розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реалізації політики у відповідній сфері
4.Стратегічне бачення– бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, розуміння середньо- та довгострокових цілей; – здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфері своєї відповідальності; – уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій; – вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики
5.Управління змінами та інновації– рішучість і наполегливість у впровадженні змін;   – вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани; – здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
6.Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки– здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців; – недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кандидата; – недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби; – здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, та утримуватися від їх порушення
7.Абстрактне мислення– здатність до логічного мислення; – вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
ВимогаКомпоненти вимоги
Знання
законодавства
знання: – Конституції України; – Закону України “Про державну службу”; – Закону України “Про запобігання корупції”; – іншого законодавства

_____________________

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-ogoloshennya-povtornogo-konkursu-na-zajnyattya-posadi-pershogo-zastupnika-golovi-derzhavnogo-agentstva-lisovih-resursiv-836-280721