Початок нового політичного сезону – Роман Абрамовський

Сформував доповненений перелік першочергових завдань до кінця 2021 року.

У кліматичній політиці:• ухвалити Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року.

У сфері надрокористування та забезпечення ядерної безпеки:• винести на розгляд Уряду проєкт Закону України про внесення змін до Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року”;• спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку визначити обсяги робіт у рамках Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля;• винести на розгляд Уряду законодавчі зміни щодо категорування радіоактивно-забруднених територій та інформування населення.

У лісовій політиці:

• створити і запустити вебсайт проєкту «Зелена країна» у рамках програми «Масштабне залісення України»;• розробити та подати до Верховної Ради України законопроєкт «Про створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток лісового господарства»;• подати на розгляд Уряду проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної стратегії управління лісами України до 2035 року»;• затвердити Інструкцію з ведення електронного обліку деревини;• затвердити новий порядок ведення лісовпорядкування.

У сфері поводження з відходами та небезпечними речовинами:

• разом з народними депутатами напрацювати та зареєструвати законопроєкт щодо обмеження обігу одноразового пластику в Україні;• адвокатувати законопроєкт №2207-1д «Про управління відходами»;• утворити Міжвідомчу комісію з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами;• розробити та затвердити Методику визначення забруднених територій стійкими органічними забруднювачами.🏭 У сфері запобігання промисловому забрудненню:• винести на розгляд Уряду законопроєкт «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів»;• розробити та подати до Верховної Ради України законопроєкт «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності»;• після консультацій з громадськістю (як вимагає Оргуська конвенція) створити і запустити електронний Реєстр викидів і перенесення забруднювачів.

У водній політиці:• розробити проєкт плану управління районом річкового басейну Дону;

• розробити проєкт плану управління районом річкового басейну Дністра;• для виконання програми моніторингу морських вод поповнити науковий флот України дослідницьким судном «Бельгіка-1»;• винести на розгляд Уряду проєкт Морської природоохоронної стратегії України;• винести на розгляд Уряду проєкт Закону України про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.

У сфері розвитку природно-заповідного фонду та збереження біорізноманіття:

• збільшити частку природоохоронних територій шляхом розширення меж існуючих;• затвердити план дій зі збереження бурого ведмедя;• затвердити план дій зі збереження рисі;• змінити підходи до виявлення та фіксації адміністративних правопорушень на територіях ПЗФ;• запустити в тестовому режимі 6 нових вебсайтів для установ ПЗФ;• створити НПП «Холодний Яр»;• створити та оприлюднити кадастр територій ПЗФ.

У сфері еко-контролю:

• розробити та подати до Верховної Ради України законопроєкт «Про екологічне страхування», як механізм упередження та компенсації шкоди, завданої довкіллю;• адвокатувати законопроєкт №3091 «Про державний екологічний контроль»;• унормувати таксономію для обчислення розміру шкоди, заподіяної у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;• провести позапланові перевірки найбільших забруднювачів поверхневих і ґрунтових вод;• подати на розгляд Верховної Ради України зміни до Кримінального кодексу України в частині посилення відповідальності за злочини проти довкілля.

А також розробити та схвалити Урядом Стратегію біобезпеки та біологічного захисту та подати на підпис Президенту України відповідний проєкт Указу.